Şenol Başoğul
Başkanın Mesajı

Sizler de Dünyanın Mobilyası MOBESKO’ya yapacağınız ziyaretle yaza merhaba diyebilir, önemli kazanımlar sağlayabilirsiniz.

Merhabalar

Türkiye'nin 2023 vizyonuna ulaşması için tüm sektörler ile birlikte yoğun bir çaba içerisinde olması gerekmektedir. Bu yoğun çabaya mobilya sektörü olarak bizlerin de önemli katkıları olacaktır. Bu katkının temelinde; istihdam, ihracat, inovasyon ve imalat yer almaktadır. Bu dört ana etken sektörün gelişmesini ve ileriye gitmesini sağlamaktadır. Zira sektör son 15 yılda 13 kat bir büyüme göstermiş, 2000’li yılların başında 300 Milyon Dolar ihracat gerçekleştiren sektör, 2015 yılına göre bu rakamı 2,4 Milyar Dolara yükseltmiştir.

Son yıllardaki gerek dış pazarlardaki savaş, kaos ve ekonomik krizler ile gerekse iç piyasadaki siyasi boşluğun yarattığı durgunluğa ve artan terör olaylarına rağmen sektör gelişme ivmesini sürdürmüştür. Şöyle ki; Bu olaylar, sektörün ticari bakımdan daralmasını sağlarken, ürünlerin rekabet etme kalitesi yükselmiş, Ar-Ge çalışmaları artarak daha kaliteli ama düşük maliyetli ve daha cazip tasarımlarla ve de en önemlisi daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunulmuştur.

İç pazardaki bu etkin çalışmalar sektörde yeni dış Pazar arayışları yaratmış, 2000’li yıllarda tamamen iç pazar ağırlıklı çalışan sektörümüzü oluşturan çoğu firmalarımız yurt dışı fuarlara ziyaretler yapmaya başlamışlar gerek ülkemizin gerekse sektörümüzün tanıtımına katkı sağlamışlardır. Bu durgunluk sektörün dışa açılmasını ve kendisini daha da yenilemesini sağlamıştır.

Sektöre siyasi iradenin desteği tam anlamı ile olduğunda 2023 hedefleri gerçeğe dönüşebilecektir. Örneğin; Kredi kartlarındaki taksit sayısının 12 aya çıkartılması sektörümüzü bir nebze rahatlatırken, bu durum tüketicinin daha rahat hareket edebilmesine ve de özellikle ticari piyasanın daha da canlanmasına imkân tanımıştır. Bu yeterlimidir diye baktığımızda bu sayının yeterli olmadığı görülmektedir. Zira bir mobilya takımının 10-15 Bin TL olduğunu düşündüğümüzde mevcut taksit imkanı ile bu rakamların rahatlıkla ödenemeyeceği açıktır. Bunun en az 16 taksite çıkartılmasını, tekstil sektöründe uygulanan %8’lik KDV oranın mobilya sektörüne de uygulanmasını beklemekteyiz

Ayrıca devletin yatırımcılara ciddi katkı sağladığını gerek KOSGEB gerekse TÜBİTAK tarafından İş kurma ve Girişimcilik ile ilgili olarak destekler verildiğini, bu desteklerin finansman odaklı olarak hibe ve faizsiz kredilerle yapıldığını, Türk Eximbank'ın da son yıllarda ihracatçılara finansman ve sigorta konularında bu desteği sürdürdüğünü takdirle izlemekteyiz. Özellikle üyelerimizin Ar-Ge faaliyetlerini bu doğrultuda arttıracaklarına inanıyoruz.

Sektörün parlayan yıldızı ve örnek mobilya AVM’si olan MOBESKO’nun faaliyete başladığı 2010 yılından günümüze kadar bölgemizde ve özellikle de ilimizde çok önemli bir yükselme göstermiştir. Ailece gezilip görülerek ve eğlenilerek alış veriş yapılan bir mobilya AVM’si olması nedeniyle ulusal ve yerel medyalarda yer aldığı, bu yükselme trendinin 2016 yılsonu itibariyle de enflasyon oran üzerinde gerçekleşeceğini hatta daha da ileri giderek büyümede %20’ye yakın bir oran hedeflemekteyiz. Bu gelişime, bölge halkımızın teveccühleri yanında özellikle yabancı uyruklu ve Arap kökenli vatandaşların Sapanca ve çevresine göstermiş oldukları yoğun ilgileri de önemli ölçüde katkı sağlamıştır.

Sizlerde Dünyanın Mobilyası MOBESKO’ya yapacağınız ziyaretle yaza merhaba diyebilir, önemli kazanımlar sağlayabilirsiniz.

Saygılarımla…